Studioreglement

Parkeren

 • Fietsen kunnen worden neergezet tegenover de hoofdingang van het gebouw.
 • Auto’s kunnen niet op het terrein worden geparkeerd. Parkeren van de auto kan in de parkeervakken aan de straat.
 • Verzoek de parkeerplaats niet te gebruiken om bij te kletsen i.v.m. geluidsoverlast voor omwonenden.

Gebouw

 • De bel van het gebouw bevindt zich naast het cijfer 6.
 • Gelieve niet aan te bellen bij de andere in het pand gevestigde bedrijven. Wanneer er niet gelijk wordt open gedaan kan het zijn dat er even niemand in de studio aanwezig is. Eventueel kunt u bellen met 06-25 113 765.
 • De studio bevindt zich op de 1e etage. Komend vanuit het trappenhuis of de lift in de linker vleugel van het gebouw. Als de deur van de studio geopend is, komt u dan gerust binnen. Als de deur gesloten dan kunt u plaatsnemen in de algemene ruimte.
 • In het pand bevinden zich meerdere gebruikers, wilt u hier rekening mee houden.

Omkleden

 • Wanneer u zich wilt omkleden kan dat in de kleedruimte die bereikbaar is via Studio 2..
 • Voor schoenen is bergruimte in de algemene ruimte voor overige spullen is bergruimte in de studio.
 • Gelieve geen spullen in de openbare ruimte te laten liggen.
 • Move Zeist is niet aansprakelijk voor vermissing/diefstal van of schade aan persoonlijke eigendommen.

Studio

 • Het is niet toegestaan om met buitenschoenen de studio te betreden.
 • Gebruik van sportkleding (shirt/top, broek en schone sokken) en handdoek is verplicht.
 • Drinken in de studio mag uit een goed af te sluiten fles/beker.
 • Mobiele telefoons graag uitschakelen tijdens de les.

Lessen

 • Deelname aan de lessen is geheel op eigen risico.
 • Stel de trainer altijd op de hoogte van eventuele gezondheidsklachten/blessures, operaties, medicatie die van belang kunnen zijn of andere zaken die relevant kunnen zijn.
 • De lessen worden zo veel mogelijk door een vaste trainer gegeven.

Vragen/opmerkingen

 • Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met Nienke Haijtink, info (at) movezeist.nl of 06-47888492 (op werkdagen).